Úspory sú súkromným majetkom každého sporiteľa, môžu tak byť predmetom dedičstva (predčasným úmrtím rodina o tieto peniaze nepríde). Je to automatický odvod, takže tieto peniaze sa nedajú minúť na nič iné, len na sporenie na dôchodok. Peniaze sú k dispozícii až na dôchodku – opäť nehrozí, že sporiteľ podľahne vábeniu svojho “horšieho ja” a minie úspory na niečo iné. Lepšia diverzifikácia rizika – výška vášho budúceho dôchodku aspoň čiastočne závisí od vývoja svetovej ekonomiky, nielen od toho, ako sa ekonomicky darí tomuto štátu Na Slovenské pomery relatívne lacná sporiaca schéma (1% vstupný poplatok, 0,30% priebežné poplatky, 10% poplatok zo zhodnotenia, plus náklady fondov, do ktorých dôchodkové fondy investujú).

peníze.jpg

Je to správna vec
Je to zmysluplný príspevok k riešeniu obrovského problému s dôchodkami, ktorý máme. Preto dúfam, že prevládne zdravý rozum a štát začne druhý pilier poriadne podporovať a rozumne regulovať. Tak, ako si zaslúži. Jeden z problémov, ktorý je aktuálny, je ten, že vstúpiť do druhého piliera môžu len ľudia mladší ako 35 rokov. Vzhľadom na aktuálny vek odchodu do dôchodku nevidím žiadnu prekážku, prečo by sa toto číslo nemohlo posunúť až na 45. Ak ste teda mladší ako 35 rokov, a ešte ste do druhého piliera nevstúpili, treba tak urobiť čo najskôr. Ak už v druhom pilieri ste, stojí pred vami dôležitá otázka – aký fond si vybrať? Alebo – vybral/a som si dobrý fond?
Aké fondy sú k dispozícii?
Prakticky všetky správcovské spoločnosti ponúkajú 3 druhy fondov:

Názvy vám o nich povedia všetko, čo potrebujete vedieť – dlhopisové investujú do dlhopisov a predstavujú tzv. bezpečnú variantu. Akciové fondy investujú do akcií a sú riadené aktívne. Indexové fondy investujú tiež do akcií, no robia to “pasívne”, tak, že trackujú nejaký index.

hotovost.jpg

Do ktorých fondov neinvestovať?
Neinvestujte do dlhopisových fondov.
Dôvodom však nie sú nízke výnosy v poslednom období. Dlhopisy vo väčšine dôchodkových portfólií majú svoje miesto. No to je vyriešené vašim odvodom do Sociálnej poisťovne (pri pomere 12/6 dve tretiny vašich peňazí smerujú do prvého piliera*). A štátny dôchodok, teda záväzok štátu vyplácať vám v budúcnosti nejaké peniaze je ekvivalentom štátneho dlhopisu. Preto nielenže v druhom pilieri by ste mali investovať iba do akcií, ale aj vaše ďalšie investície by mali smerovať primárne do akciových fondov. Jedinou výnimkou by mohla byť situácia, ak vám ich volatilita naozaj spôsobuje obrovský problém.

Neinvestujte do akciových, aktívne spravovaných fondov.
Dôvodom v tomto prípade nie sú, prekvapivo, poplatky – tie majú všetky fondy zo zákona rovnaké – ale nízke výnosy. Manažéri týchto fondov (rovnako ako v prípade drvivej väčšiny aktívne spravovaných fondov) však nie sú schopní získať pre svojich investorov ani trhové výnosy. Je to pekne vidno na porovnaní ich výsledkov  s indexovými fondami, ponúkanými tými istými správcovskými spoločnosťami.

25.5.2019