Reklamné predmety boli donedávna snáď neodmysliteľnou súčasťou úspešného marketingu a získavania zákazníkov. Bol to dôvtipný marketingový ťah, ktorý bol u mnohých firiem obľúbený. Firmy sa nemuseli spoliehať len na investíciu do reklamy v novinách, TV, atď,… ale medzi ľudí posielali takisto svoje kreatívne a pritom praktické vecičky s ich vlastným logom či kontaktnými údajmi. Ak sa to tak vezme, nebolo to ani príliš finančne nákladné – no pritom efektívne.

Nakupovanie, monitory

Lenže ako vieme, nastala doba digitálna a internetová. Dnes sa väčšina reklám a propagačných materiálov sústredí na miesto, akým je internet.

Preto sa môžeme spýtať, má výroba reklamných predmetov naďalej potenciál? A pokiaľ áno, aké konkrétne výhody to firme prináša?

Začnime tým, že distribúcia reklamných predmetov má pre firmu z hľadiska marketingového úspechu pomerne dosť kladných účinkov. Aj naďalej platí, že mnoho firiem proste takéto reklamné vecičky do svojho podnikania zahŕňa, veď naďalej sú tieto predmety u zákazníkov obľúbené. Vlastne by sa dalo povedať, že v niektorých prípadoch už zákazník zo zvyku takýto reklamný predmet minimálne vo svojom podvedomí vyžaduje. Čaká na neho ako na darček. A to je pre podnikateľa len výhodou. Týmto spôsobom totiž môže naďalej dostávať svoj brand, logo a meno do podvedomia ľudí.

Nákupné tašky

Konkrétna firma tým získava náskok pred konkurenciou, a tá zostáva pre konkrétnych ľudí zabudnuteľná. A tento fakt treba naplno využiť! Ideálne spôsobom, že zákazníkovi priložíte aj nejaký reklamný predmet, ktorý bude mať následne ćasto na očiach. Teda ideálne niečo praktické a využiteľné, čo bude často využívať – ako napríklad pero, hrnček, dáždnik, hračku pre dieťa alebo batoh či nákupnú tašku.

15.4.2023