Tantrická masáž je hlboko relaxačná a mimoriadne liečivá práca s celým telom, zahrňujúca dotyky a dychové cvičenia. V dnešnej dobe sú ľudia natoľko zahltení materializmom, že väčšina úplne zabudla na svoje telo a myseľ. Život sa prestal žiť, emócie prežívať a myseľ sa odpája od zmyslov. Tantrická masáž umožňuje vrátiť sa do prítomného okamihu a úplne sa ponoriť do svojho tela a duchovna, čo umožňuje precítiť každú bunku a každý pocit v plnej autenticite.

Tantra masáž

Takéto precítenie je možné len vtedy, keď energia voľne prúdi celým telom. Málokedy sa však stane, že sa človek úplne zbaví takzvaných energetických blokád, ktoré sa môžu nachádzať kdekoľvek v organizme. Zablokovaná energia vo forme traumatických zážitkov z minulosti či rôznych komplexov prebýva v našich telách a nezmizne len tak, čím blokuje prirodzený tok energie. Ak sa životná energia dlhodobo nedostane do určitých oblastí, môžu nastať fyzické poruchy v rôznej podobe, napríklad duševné alebo fyzické ochorenie, ako je úzkosť či zvýšený krvný tlak. Tantrická masáž okrem iného taktiež odblokuje sexuálnu energiu, na čo nadväzuje aj sexuálne liečenie duše a prepojenie duchovna s intimitou.

Tantra masáž

Tantra praktiky používajú hlavne takzvanú posvätnú sexuálnu energiu, ktorá sa pri masáži využíva na očistu mysle a tela. Ak je už naše telo a energetické kanály vyčistené, ľahšie sa otvorí blaženosti a celková extáza. Masáž môže viesť k veľmi hlbokým zážitkom, od energetických orgazmov celého tela, stavu čistej blaženosti či iného stavu nášho vedomia, až k uvoľneniu hnevu, smútku a stresu. Cítiť tok vysoko vibračnej sexuálnej energie počas sedenia je úplne prirodzený stav. Je to zároveň veľmi liečivé pre telo aj myseľ, ktoré boli naprogramované dnešnou dobou tak, že sex, sexualita a sexuálna energia sú niečo zlé, špinavé a zakázané.

27.5.2022