Pri začiatku podnikania asi málokto disponuje neobmedzeným balíkom peňazí, skôr sa snaží ušetriť kde sa dá, aby zvládol počiatočný nápor. Výdavky sú veľké, a tak je dobré ak viete aspoň na niečom ušetriť alebo znížiť výšku finančných investícií. Sídlo firmy však potrebujete, a tým už nemusí byť iba kamenná kancelária či iný priestor.

Moderné technológie uľahčujú prácu

Kúpa či prenájom nehnuteľnosti vám môže každý mesiac odrezať z rozpočtu značný balík peňazí, no dnes to tak už nemusí byť. V prípade, že nie ste nútení tráviť každý deň niekoľko hodín v kancelárii, je pre vás lepším riešením virtuálne sídlo spoločnosti. To bude zapísané aj do Obchodného registra, no náklady na jeho prevádzku sú oveľa nižšie, bude virtualne sidlo bratislava mať riadne označenie, čo je dôležité v prípade kontroly z daňového alebo iných úradov, riadne budete môcť preberať poštu a evidovať ju, minimalizujete však množstvo byrokratických úkonov, ktoré sú pri vybavovaní kancelárie nutné.

Fixné náklady môžete znížiť pri virtuálnom sídle na minimum hlavne v prípade, že bude plniť funkciu miesta na administratívnu prácu. Ide o súčasný masívny trend podnikateľov, ktorý je efektívny a žiadaný aj z hľadiska rýchleho rozvoja informačných technológií, ktoré máme dnes k dispozícii. Na celom Slovensku sa dajú zriadiť virtuálne sídla, no náklady na zriadenie a prevádzku sa menia v závislosti od mesta, v ktorom si ho zriaďujete.

Práca v pohodlí

V Bratislave je možnosť zriadenia virtuálneho sídla za poplatok 17,-eur za mesiac pri viazanosti na 1 rok vopred, ak chcete mať sídlo s viazanosťou na dva roky, poplatok je 12,-eur na mesiac. V rámci týchto cien je aj zriadenie poštovej schránky a preberanie pošty, poskytovanie služby skenovania či preposielania emailov je spoplatnené 9,-eurami na mesiac.

V Púchove si takisto môžete založiť virtuálne sídlo, ale tu stojí 12,-eur mesačne s viazanosťou na 1 rok, na dva roky to je 9,-eur za mesiac, ostatné doplnkové služby ako preposielanie pošty emailom či skenovanie stojí tiež 9,-eur na mesiac, zriadenie poštovej schránky a preberanie pošty je už zarátané v cene mesačného poplatku.

10.1.2022