Po úspešnom zrealizovaní podnikateľského plánu prichádza tá skutočná hra, ktorá si okrem iných dôležitých procesov žiada i správnu a efektívnu komunikáciu so zákazníkmi. Okrem vhodnej komunikácie s vybranou cieľovou skupinou, ktorú si musíme udržať treba oslovovať i nových, potencionálnych zákazníkov. Ako z nich dostať potrebné informácie k zlepšeniu našich služieb, ako pritom pôsobiť snaživo, avšak sympaticky, no a ako si udržať či získať klientelu, no pritom pôsobiť hrdým a úspešným dojmom?

ikony

•         Dávajme správne otázky
No pozor. Nie je otázka ako otázka. Jedna môže pôsobiť drzo, iná neutrálnejšie, ďalšia skôr empaticky, pritom majú jeden a ten istý význam. Vyberme teda tú, ktorá samozrejme neurazí, ale skôr nabudí pocit neutrálnosti či potreby zdôverenia sa. Pritom na ňu dostaneme odpoveď, na základe ktorej si budeme môcť vytvoriť priamejší obraz bez toho, aby naša otázka znela drzo či odpudivo. Príklad. Ak sa opýtame klienta priamo, či disponuje hotovosťou a akou, môže to nabudiť zlý dojem. Radšej sa ho spýtajme, v ktorej banke žiada o úver, no a odpoveď nám už vyfarbí informáciu, akú potrebujeme.

•         Čo zákazníci naozaj chcú?
Aká je ich pravá motivácia, prečo nás vyhľadali a prečo s nami komunikujú? Aký je ich pravý zámer, čo od nás očakávajú? Túto požiadavku z nich skúsme taktickým spôsobom dostať a pokiaľ je to v rámci možností, pracovať na nej, v opačnom prípade povedať priamo, že daná požiadavka nebude možná. Každopádne vedieť na čom sme a čo sa od nás očakáva, to je šetrenie klientovho času, ako aj nášho, no a takisto sa dopracujeme k správnemu pochopeniu a následne efektívnejšiemu poskytnutí požadovanej služby.

karikatura

•         Vravme pravdu
Samozrejme aj preto, že je to z morálneho hľadiska správne, ale v určitom smere ide aj o takú nenásilnú, úprimnú taktiku. Nabudíme dojem človeka, akému sa dá veriť. V opačnom prípade aj tu platí, že časom sa do svojich lží zamotáme a klienti si toho všimnú. No a zverili by ste svoje peniaze klamárovi?

26.4.2023