V súčasnosti sa s domácimi produktmi motocyklového priemyslu možno stretnúť iba výnimočne. Prevažne v starších garážach v nefunkčnom stave alebo na vidieku. Pri detailnejšom preskúmaní znalec spozoruje na danú dobu kvalitnú konštrukciu a efektívnu funkčnosť.

Tieto stroje vyrábala počas druhej polovice dvadsiateho storočia spoločnosť Považské strojárne, ktorá sídlila v Považskej Bystrici. Národný podnik vznikol v roku 1946 a okrem výroby zbraní sa zaoberal aj civilným priemyslom. Riaditeľ podniku (Ing. Jaroslav Kubík) vytvoril skupinu konštruktérov skúsených vo vývoji motoriek, z nich niektorí predtým pracovali pre Zbrojovku Brno. Tak sa začali písať dejiny prvého motocyklu z Považia – Manet M 90.  
Jednostopové motorové  vozidlá, ktoré boli produkované v Považskej Bystrici:

Okrem spomenutých modelov existovalo aj veľké množstvo prototypov. Ich neuvedenie na trh bolo zapríčinené vtedajšou politikou a plánovaným hospodárstvom. Bolo v záujme vlády, aby spoločnosť investovala viac do zbraní ako motocyklov. Obeťou socialistickej ekonomiky sa tak stal aj nádejný prototyp Jawa 50 Mistral.

rez

Po páde bývalého režimu a následnej nepodarenej privatizácii podnik Považské strojárne zanikol. Jeho nástupnícka spoločnosť niesla názov PS Manet a fungovala do roku 2006. Po viac než polstoročí teda výroba jednostopových motorových vozidiel v meste pod Veľkým Manínom zanikla. Za celú dobu sa vyprodukovalo približne 2 600 000 motocyklov.

26.4.2023