Vývoj jazyka
Jazyk, ktorý používame, je dynamický, neustále sa vyvíja. Niektoré výrazy upadajú do zabudnutia, objavujú sa nové slová a slovné spojenia, ktoré môžu byť originálne alebo prebrané z iných jazykov. Mohli by sme povedať, že jazyk podlieha istým módnym trendom a to, ako hovoríme, obvykle zodpovedá aj nášmu spoločenskému statusu.

vlna

Hlas a úspech
Hlasový prejav má niekoľko základných charakteristík. Vrodené predispozície, ktoré máme, ovplyvňujú výšku a silu hlasu, jeho zafarbenie odzrkadľuje našu povahu a náladu. Rytmus, melodika, dynamika a intenzita reči súvisia aj s fonetickou stránkou hovoreného slova a so zaužívanými tradíciami národa.
Vo všeobecnosti je za uchu lahodiaci pokladaný skôr primerane silný, teplý, skôr hlbší ako príliš vysoko položený prejav. Pri niektorých povolaniach môže byť kľúčom k úspechu.

lp deska

Preukázaná zmena u žien
Spoločenské zmeny, ktoré nastali v poslednom storočí, v mnohom vyrovnali celkové postavenie žien a ich vplyv na spoločnosť. Nevedomky, ženy dneška hovoria používajú nižšiu stupnicu ako ich mamy a staré mamy.
Vedci podrobili výskumu nahrávky žien vo veku od 18 do 25 rokov. Aby sa vyhli faktorom, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky, boli naozaj starostlivo vybrané – všetky boli Austrálčanky, vysokoškoláčky, nefajčiarky. Porovnaním dát sa zistilo, že základná frekvencia ženského hlasového fondu klesla naozaj počuteľne, v priebehu 50 rokov sa znížil z 229 Hz na 206 Hz. Napriek tomu, že sa objavila teória o vplyve antikoncepčných hormonálnych tabletiek, ktoré by do istej mohli spôsobiť fyziologické a s nimi spojené mierne hlasové zmeny, aj po odstránení týchto mladých žien zo skúmaných vzoriek ostal nepopierateľný rozdiel.

mikrofon

Niektoré ženy znižujú hlas zámerne
Podľa iných výskumov, muži i ženy, ktoré znížili hĺbku hlasu, sú považované v skupine ľudí za dominantnejšie osobnosti a zaujímajú vyššie postavenie. Okolie ich hodnotí ako silné osobnosti schopné ovplyvniť ostatných.
Ženy, ktorých kariéra a spoločenský status sú závislé od ich správania, sa často snažia hovoriť hlbšie, aby pôsobili asertívne a autoritatívne alebo sa vyhli tomu, že budú  vnímané ako sexuálne príťažlivé objekty. Príkladom môže byť Hillary Clinton alebo Margaret Thatcher, ktorej najatý profesionál pomohol zredukovať hlasovú frekvenciu až o 60 Hz.

26.4.2023