Potkany pri ľuďoch žijú už tisícky rokov. Tieto zvieratá sú totiž nadmieru inteligentné a veľmi rýchlo pochopili, aké benefity im prináša ľudská spoločnosť.

potkan
 
Potkany patria do tej istej čeľade ako myši. Na rozdiel od nich, však nie sú našimi pôvodnými živočíchmi. Do Európy sa dostali okolo osemnásteho storočia z východnej Ázie. Omnoho skôr, však do našich končín pricestovali krysy. Ak ste si doteraz mysleli, že ide o toho istého hlodavca, mýlili ste sa. Krysa je menšia a obľubuje skôr suché miesta, ako napríklad povaly. Potkan vyhľadáva práve naopak, vlhké prostredie na okrajoch riek, či v kanalizácii.
Obývajú takmer osemdesiat percent Slovenska. Sú tak prispôsobivé, že nemajú problém prežiť  skoro  kdekoľvek. Bolo zaznamenaných viacero prípadov, keď sa objavili dokonca vo vysokohorských chatách.
Ak hovoríme o ich inteligencii, majú ju najvyššiu spomedzi všetkých hlodavcov. Práve kvôli tomu nie je vôbec jednoduché potkanov vykynožiť.
 
Prečo sú odolné voči jedom?
 
Existuje mnoho fám o tom, že jedy na potkany nemajú žiaden účinok. To je samozrejme hlúposť. Po zjedení otravy, uhynú tak, ako každý iný živočích. Tento druh si však vymyslel dokonalú stratégiu.
Potkany žijú v skupinách, kde vládne tvrdá hierarchia. Zvieratá na jej konci zohrávajú úlohu ochutnávačov. Väčšinou ide o slabých, alebo starých jedincov. Ak sa objaví neznáma potrava, ako prví ju musia ochutnať práve oni. Ostatní sa do nej pustia až v prípade, že ochutnávači prežijú.
 
Neobľúbení, ale užitoční
 
Aj potkany majú v ekosystéme svoje nenahraditeľné miesto. Vo svojom truse roznášajú semená rastlín, vďaka čomu sa tie môžu rozmnožovať. Lovia hmyz a niektoré drobné živočíchy, medzi ktoré patria i iné hlodavce. No a v neposlednom rade, sú potravou pre množstvo iných živočíchov.
 
Ďalším využitím je samozrejme laboratórne testovanie. Hlodavce majú vo všeobecnosti veľmi podobné fungovanie organizmu, ako my ľudia. Len v českej republike je zaznamenaných viac ako 100 000 potkanov určených na vedecké účely. Nepoužívajú sa len pri testovaní kozmetiky. Každá látka, ktorá sa ocitne v akomkoľvek produkte určenom pre ľudí, prejde najprv testami na zvieratách, najčastejšie však práve na hlodavcoch.

myyš
 
Plnia tiež funkciu potravy pre zvieratá chované v zajatí. Napríklad zoologické záhrady ich na kŕmne účely využívajú v nesmiernom množstve. Výhodou je, že sa rýchlo množia a nepotrebujú žiadnu špeciálnu starostlivosť, alebo finančné náklady na ňu.

26.4.2023